Svanøypakke 3 Biter

Varenr.
263
Pris
kr 499
*
*
*

Ei flott pakke med 3 rause bitar Svanøylaks - og fritt val frå heile vårt sortiment. 

Denne pakken inneheld ca.1.050 kg Svanøylaks tilsaman, pakka i tre individuelle bitar, og har 30 dagars haldbarheit frå pakkedato.