Svanøypakke 4 Biter

Varenr.
265
Pris
kr 669
*
*
*
*

Vår største pakke, med 4 bitar Svanøylaks - og fritt val frå heile vårt sortiment. Dette er ei flott pakke til deling med familie og vennar!

Denne pakken inneheld ca.1.4 kg Svanøylaks tilsaman, pakka i fire individuelle bitar, og har 30 dagars haldbarheit frå pakkedato.