Salgsbetingelser

1.    Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra www.svanoylaks.no til forbrukere. For næringsdrivende gjelder salgsbetingelsene med unntak av punkt 10 om angrerett.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Der salgsbetingelsene stiller krav til skriftlighet er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks eller lignende.

 Salgsbetingelsene gjelder med de begrensninger som følger av norsk lov. De sentrale lovene ved forbrukerkjøp er forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og finansavtaleloven. Lovene er tilgjenglige på www.lovdata.no dersom du ønsker mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

For at en bestilling skal være gyldig må bestiller være fylt 18 år og myndig.

 Vi leverer primært til Norge. Ved levering utenfor Norge påløper ekstra kostnader ved frakt og evt. fortolling.

Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.svanoylaks.no er kun tilgjengelig på norsk.

 

2.    Parter

Selger er:

 Svanøy Røykeri AS, org nr 964 489 890 MVA, 6914 Svanøybukt, e-post: post@svanoylaks.no, tlf 57 74 71 02, telefaks 57 74 13 45,

i det følgende benevnt ”vi” eller ”www.svanoylaks.no”.

Kjøper er den personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen, i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.

 

3.    Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til emballasje m.m. Frakt/porto som fremkommer i bestillingsbekreftesen kan avvike fra faktisk frakt/porto som fremkommer først når varene er pakket og registrert i Bring/Posten. Endelig pris vil da først fremkomme ved oversendelse av faktura/utsendelseskvittering. Alle våre produkter har oppgitt pris per kg. Endelig pris (basert på nøyaktig vekt og kilopris) vil da først fremkomme ved oversendelse av faktura/utsendelseskvittering.

 

4.    Gjennomføring av kjøp i nettbutikken

Bestilling i nettbutikken består av følgende etapper:

  • Valg av produkter
  • Handlekurv
  • Registrere navn, adr, etc
  • Valg av betalingsmåte og leveringsmåte
  • Kontroll av bestilling
  • Bekreftelse av bestillingen
  • Mottak av ordrebekreftelse

 

5.    Avtaleinngåelse

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling dersom denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

I det vi har mottatt din bestilling vil vi bekrefte denne ved å sende en ordrebekreftelse til deg. Undersøk om ordrebekreftelsen er overensstemmende med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. når du mottar denne. Avvik mellom bestillingen og ordrebekreftelsen utgjør et nytt tilbud fra oss, dette tilbudet står du fritt til å akseptere eller takke nei til.

 Dersom din bestilling er i samsvar med det vi har tilbudt har du rett til å gjøre din opprinnelige bestilling gjeldende, dette gjelder med de unntak som fremgår nedenfor under punkt 6.

Forbrukere har rett til å angre kjøpet etter lov om angrerett, se nedenfor under punkt 10.

 

6.    Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ tastefeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

 Vi forbeholder oss også retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet du har bestilt er utsolgt. I tilfeller der produktet er utsolgt vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

 

7.    Betaling

Vipps
Bestill og betal enkelt med Vipps!

vipps.png

Faktura
Fakturaen mottas sammen med varen(e) eller i separat forsendelse. Faktura har  14 dagers forfall. Ved forsinket betaling påløper purregebyr og forsinkelsesrenter etter de til enhver tid gjeldende satser.
Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven).
Ved manglende betaling vil kravet bli sendt til inkasso etter forutgående varsel.

 

8.    Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil produktene er overtatt av deg.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon om dette så snart vi får kunnskap om slik forsinkelse. Du vil samtidig få informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Forsinkelse kan, avhengig av omstendigheter som produktets art og forsinkelsens lengde, innebære at du har rett til å holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

 

9.    Undersøkelse av produktene

Så snart du har mottatt produktet bør du undersøke om det leverte er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktet har blitt skadet under transporten eller om det ellers er mangler ved leveransen.

 

10.  Angrerett

Angrerettloven gir forbrukere rett til å angre kjøpet. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester.

 Du har ikke angrerett på varer som forringes raskt, dette gjelder våre matvareprodukter av laks.

 Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om bruk av angreretten (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene utvides angrefristen til 3 måneder. (gjelder andre produkter enn laks)

 For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.

 Vedbruk av angreretten må produktet(ene) leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt for produktet(ene) inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at vi mottar produktet(ene) fra deg.

Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

 Angrerettskjema finn du her

 

11. Personopplysninger

All informasjon behandles med hensyn til personvern. Vi vil ikke videreselge den informasjonen du legger igjen om deg selv når du handler hos oss. Informasjonen vil heller ikke være tilgjengelig for andre enn de som har behov for den her hos oss.

 

12. Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen. Salgsbetingelsene nummereres fortløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling. Versjonsnummeret vil også fremgå av din ordrebekreftelse.