Et sunnere kosthold

Myndighetene: Nordmenn skal spise 20% mer av grovt, grønt og blått!

Et felles løft for sunt kosthold

Myndighetene vil at det norske folket skal spise 20% mer kornprodukter, frukt og bær, grønnsaker og sjømat i 2021 enn det vi gjør nå.

Tirsdag 16.mai signerte mange sjømatbedrifter intensjonsavtale med helsemyndighetene som forplikter mat-produsentene og handelen til å hjelpe befolkningen til å velge et sunnere alternativ.

Det er et mål som kan være vanskelig å nå, da sjømatkonsumet faller. I 2016 gikk konsumet ned hele 7% i Norge. En ser at det største fallet er i aldersgruppen 18 til 34 år. Det kommer frem et fall på hele 47% siden 2012, som er temmelig avskrekkende. Fra 34 år og oppover ser en at de er flinkere til å velge sunnere alternativer, og det forteller oss at denne gruppe mennesker har ført med seg gode matvaner fra ung alder, der foreldrene har hatt fokus på gode råvarer i hjemmet og ikke minst kunnskapen om mat og matlaging. 

Så vårt fokus vil være å rette oss til målgruppen 18-34 år, som i det store og hele vil være barnefamilier. Sunne og gode matvaner som etableres hjemme i sitt eget hus er det vi er ute etter. 

Hvordan lykkes?

Samarbeid mellom myndigheter, organisasjoner, og næringsliv er avgjørende for at vi skal lykkes. Men vi kan allerede se at vi er på riktig vei da grønnsaker har økt opp til 20% og forbruket av frukt og bær har økt til 10% de siste ti årene. Fiskeforbruket har dermed ikke økt.
Vi fortsetter å arbeide med innhenting av informasjon og hvilke tiltak som må settes i gang for at folk skal velge sunnere mat. 
Selv om utvalget av sunnere alternativer blir forbedret, er det til slutt kunden som utgjør de store forskjeller.

Et godt samarbeid er startet og vi ser frem til å få nordmenn til å spise mer grovt, grønt og blått!