Tradisjonell skiva Svanøylaks side
kr 649
kr 499 per kg
Tradisjonell skiva Svanøylaks pakke
kr 116
kr 580 per kg