Tradisjonell skiva Svanøylaks side
kr 598
kr 460 per kg
Tradisjonell skiva Svanøylaks pakke
kr 99
kr 495 per kg