Tradisjonell skiva Svanøylaks side
kr 530,00
kr 407,69 per kg
Tradisjonell skiva Svanøylaks pakke
kr 90,00
kr 450,00 per kg