Tradisjonell skiva Svanøylaks side

Varenr.
160
Pris
kr 739
Sammenligning pris:
pr. stk. / kr 568 per kg

Oppgitt pris er beregnet pr side ved vekt på 1,3 kg. Endelig pris, basert på nøyaktig vekt, vil først fremkomme på tilsendt faktura eller endelig betalingsoppgjør, men vil aldri overstige beløpet i ordren.

Ferdig oppskjært tørrsalta einerrøkt laks. Str pr side kan variere fra 1-1,3 kg. Produktet har 25 dager holdbarhet.

Den tradisjonelle einerrøkte laksen, ferdig oppskjært og klar til å nytas!

Svanøylaksen kjem hovedsaklig frå familiebedrifta Marø Havbruk på Svanøy. Her gjev djupt kaldt vatn og sterke havstraumar sunn, frisk og sterk laks med balansert fettinnhald og fast struktur.

I moderne lokale på Svanøy vidareforedlar vi fisken på tradisjonelt vis. Etter tørrsalting tørkar vi fisken i eit par dagar før vi røykar den med friske einer og med spon frå trevirke frå her på Svanøy. Til slutt vert Svanøylaks lufttørka frå to til ti dagar, og når den har nådd den rette fuktbalansen vert den til slutt skjært i passe store bitar, pakka for hånd, og sendt med båt frå Svanøy til kundar over heile landet.

Sidene kan variere i størrelse frå 1-1,4 kg. og har 30 dagars haldbarheit.

Relaterte varer