Myndighetene: Nordmenn skal spise 20% mer av grovt, grønt og blått!

14.06.2017
Les mer

 

Demo i butikkar

Oppretthalde relasjon og samarbeid mellom oss, butikkar og sjølve kunden. 

Her kan du få høyre historien bak produkta, smake og lukte. Vi sy...

25.11.2016
Les mer

 

Marknader

Vi deltar mykje på marknader og andre festivalar for å bygge nettverk og etablere nye kundeforhold, samtidig som vi tar vare på gamle tradisjon...

01.03.2017
Les mer

Svanøylaks har som første produkt frå Sogn og Fjordane fått spesialitetsmerket for unik smak. Vi sendte inn den tradisjonelle einerrøykte laksen, porsmariner...

10.10.2016
Les mer